POZiLiV
Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen

Programma

9.00u: onthaal

9.30u: Start - welkomstwoord - Voorstelling van POZiLiV

9.45u: Mevr. Hilde Crevits, minister van onderwijs

10.00u - 10.55u
11.10u - 12u
Werkwinkels
Voor de workshops voorzien we twee sessies. U kan bij inschrijving dus twee keuzes maken.
Het overzicht van de workshops vindt u hier

De verslagen van deze workshops zullen nadien op deze site kunnen worden gedownload.

12.10u
Het risico van kracht
Peter Adriaenssens
Als krachten gebundeld worden in nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs voor kinderen is er reden tot feest. Toch blijft het een complexe opdracht want het gaat om kinderen waarvan we de kwetsbaarheid goed kunnen omschrijven: hun ziekte, hun diagnose, hun behandeling. Opvallend is dat ze doorgaans iedereen ook verbazen door hun wil om ziekte te overstijgen. Een kleinere groep kiest voor de andere weg, en laat zich vroeg meevoeren in een spoor van afhankelijkheid. Kracht en risico blijven voor deze doelgroep verbonden. Dat in redelijke balans houden is voor niemand eenvoudig. Komen nieuwe modellen daaraan tegemoet, voor welke uitdagingen stellen ze ons en welk volgend groeipad tekent zich al af?

12.50u: Afronding van de studiedag

13.00u - 15.00u: Lunch + netwerking