POZiLiV
Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen

Studiedag 6 maart 2009

Hieronder vindt u de verslagen van de studiedag op 6 maart 2009.

1. Ontwerpen van een stappenplan voor langdurig of chronisch zieke kinderen

Download verslag workshop
Download ppt workshop

2. Getuigenis van een leerlingenbegeleidster en een moeder

Download ppt workshop
Download verslag workshop

3. De CLB-medewerker als steunfiguur

Download verslag workshop
Download verslag workshop

4. Creatieve werkvormen voor individueel onderwijs

Download ppt workshop
Download verslag workshop
Download ppt rekenproject

5. De rol van directeur, zorgcoördinator/leerlingbegeleider en klastitularis.

Download verslag workshop

6. Draag- en veerkracht van school, leerkrachten en vrijwilligers

Download verslag workshop