POZiLiV
Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen

Links

Ik leer in het ziekenhuis vzw
De vzw "Ik leer in het ziekenhuis" overkoepelt Belgische ziekenhuisscholen.
www.ikleerinhetziekenhuis.be


Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH)
Is een leerling ziek of slachtoffer van een ongeval? Dan kan een leraar van de school van het kind thuis komen lesgeven, of naar het ziekenhuis. Meer informatie op de website van het Departement Onderwijs over Tijdelijk Onderwijs aan Huis -
http://ond.vlaanderen.be/toah/