PoZiLiV

Platform van Onderwijs
aan Zieke Leerlingen
in Vlaanderen4de Studie- en ontmoetingsdag voor wie betrokken is bij het onderwijs aan langdurig en chronisch zieke kinderen29 april 2015 - Provinciehuis LeuvenHOE 'ZIEK' MAG/MOET JE ZIJN... na het M-decreet?

Het lijkt wel dat kinderen en jongeren vaker en ernstiger ziek zijn dan vroeger en dat ze
meer en ingewikkeldere diagnoses krijgen.
Is dat echt zo? Moet dat zo?
Hoe ga ik daarmee om in mijn dagelijkse (school-)situatie?
Hoe ver kan/mag/moet ik gaan in het begeleiden van leerlingen?
Wat zijn 'redelijke' maatregelen?
Hoe kan een school een aangepast zorgbeleid uittekenen?
Bij wie kan ik (ook na vandaag) terecht met mijn vragen?

Deze studiedag wil je graag op weg zetten in de zoektocht naar antwoorden.


Memorandum

Download het memorandum dat aan alle democratische partijen werd overhandigd.